Begraafplaats

Onze begraafplaats is een zogenaamde “bijzondere begraafplaats”, dit komt voort uit het feit dat op onze begraafplaats uitsluitend mensen begraven kunnen worden die in onze parochieadministratie zijn ingeschreven, behoudens uitzonderingsgevallen; in dit geval beslist het parochieraad of de overledene begraven kan worden op ons parochie kerkhof.

Begraafplaats reglement van de St. Georgius parochie te Spierdijk
Inhoud
I. Algemene Bepalingen
II. Het vestigen van het grafrecht
III. Het verlengen van grafrechten
IV. Einde van de grafrechten
V. Indeling van een begraafplaats en onderscheid van de graven
VI. Asbussen
VII. Graftekens en grafbeplantingen
VIII. Tarieven en onderhoud
IX. Overgangsbepaling
X. Slotbepaling

Bijlage 1: model ´Graf akte voor een particulier graf
Bijlage 2: model ´Graf akte voor een plaats in een algemeen graf´
Bijlage 3: model ´Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen´

Hier kunt u het hele regelement bekijken in PDF