Contact adressen

De parochieraad vergadert eens in de twee maanden.
Als U vragen, suggesties, op of aanmerkingen heeft,
kunt u deze schriftelijk in de brievenbus van dr. Bloemstraat 1 deponeren. Of door mailen.
In de eerst volgende vergadering worden ze dan besproken.

Pastor Alvaro Rodriquez Luque.
Mailadres pastoor@parochiesde waterkant.nl
Telefoon 06-87375420

Pastor Bert Glorie
mailadres pastorbert@sintvictorparochie.nl
Telefoon 0226-451203

Pastor Anne-Marie van Straaten
mailadres
anne-marievanstraaten@hotmail.com
Telefoon 06-22759461

Parochieraad
Voorzitter/regio Carlo Laan
Secretaresse Mieke Schouten-Paauw
Administrator Arie Vriend
Notulist Els Nootebos-Besseling
Kinderliturgie Jacqueline van Kampen-Vlaar
Wijkcontacten Marjo Blankendaal-van Kampen
Kerkhof en Gebouw Jan Groot
Pastoraat/vieren Jos van Straalen

secretariaat; 0229 561230

Spoed 06 57165628
mailadres kerkspierdijk@gmail.com

Regiobestuur De Waterkant
Voorzitter pastor Alvaro Rodriquez 06 87376420
vicevoorzitter pastor Bert Glorie 0226 451203
secretaris Peter Bakker
penningmeester Cees Backer

Begrafenisvereniging sint Jozef www.begrafenisverenigingstjozefspierdijk.nl
uitvaartleider Bram Blaauw www.bramblaauwuitvaartverzorging.nl 06-41680634
uitvaartbegeleiding Mara Punt-de Vries www.uitvaartbegeleidingmara.nl 06-42086022

leden van de begrafenisvereniging dienen altijd eerst contact op te nemen met de uitvaartleider